top of page
writing-gc41dd96b2_1920.jpg

KOREKTURY

Jistota bezchybných textů teď s 12% slevou

10 000 +

Překlad + korektura = 12% sleva

Bezchybné texty

NORMOSTRAN KORIGOVANÝCH TEXTŮ

Jazyková korektura textů

Korektury prováděné výhradně rodilými mluvčími

Stylistická korektura textů

Jazyková korektura:
Tento druh korektury je tím nejzákladnějším a nejčastěji používaným. Odstraňují se při ní z textu pravopisné chyby, chyby v interpunkci a překlepy a ladí se stylistická úprava. Korektor provádějící tuto korekturu by měl rozhodně být rodilým mluvčím příslušného jazyka, protože jedině takový korektor zná jazyk dokonale a dokáže odhalit i skryté chyby.

Stylistická korektura:
V tomto případě se jedná kromě opravy gramatických chyb o rozsáhlejší stylistické úpravy s cílem dosažení čtivosti textu, jeho přirozenosti a srozumitelnosti. Opět platí, že tuto korekturu by měl provádět rodilý mluvčí. Pouze ten má kromě jazykových znalostí také přehled o kulturních zvyklostech v dané zemi a o typických jazykových jevech daných pro jednotlivé regiony.

S KOREKTUROU NEBO BEZ KOREKTURY?

Vzhledem k zaměření našich služeb, je valná většina poptávaných překladů určena k zveřejnění nebo oslovení zákazníků. Proto nabízíme na všechny objednávky překlad + korektura 12% slevu. 

Korekturu přeloženého textu doporučeme pokud:

Korektura přeloženého textu není potřebná pokud:

 

  • je text určen pro klienty anebo potencionální zákazníky

  • je text určen k zvěřejnení

  • je zapotření zanechat dojem profesionality

 

  • je text určen pro interní účely

  • text není určen pro zveřejnění

  • je účelem textu jenom porozumění obsahu a forma není důležitá

bottom of page